หมวดหมู่สินค้า : Material

Chemical
กาว FOAM EP9000 : กาวสำหรับติดโฟมกับปูน เหล็ก ไม้ กระจก
กาว Epoxy 2K : กาว Epoxy 2K 1:1 ติดกระจก
กาวดิน (CRYSTAL BOSS) : กาวดินสำหรับติด Jewelry
กาวดิน (CLAY MOLD) : กาวดินสำหรับงานปั้นต้นแบบ
กาวดิน (LUCKY CLAY) : กาวดินสำหรับงานดอกไม้ประดิษฐ์
กาว Bozz 2k (5-15 mins) : สำหรับติดทุกพื้นผิว แห้งภายใน 5-15 นาที
Release Agent : น้ำยาลอกแบบแม่พิมพ์ น้ำ/ผง
Polymer Resin Mold : เคมีหล่อแบบงานแม่พิมพ์
Polyurethane Mold Rubbers : เคมีหล่อแบบยาง งานแม่พิมพ์ต่างๆ

Color Concrete Acid Stain : สีกรดย้อมคอนกรีต
Color Oil Clay : สีสำหรับผสมงานปั้นดอกไม้ประดิษฐ์
Color Seasons : สีเคลือบแข็งผิวปูน Iron Oxide คุณภาพระดับ Premium
Color Epoxy 2k : สี Epoxy 2K สำหรับงานเคลือบผิวปูน อัลลอยด์