หมวดหมู่สินค้า : Product

info


? We are the lead of thermoplastic
? We are the one who take the counsel about technology of rubber.
? We can give an advice for SME business which Used little product
? We are the manufacturer who exported to abroad worldwide
? We are the importer in material which use to produce POLYURETHANE.
? We are completely manufacturer in many type such casting , comperssion injection , extursion.
We are produced all type of caster industrial.
? We design the lower price of mold.
? sincerely give any advice for every costumers.

Modelling-Borad

Chemical
กาว FOAM EP9000 : กาวสำหรับติดโฟมกับปูน เหล็ก ไม้ กระจก
กาว Epoxy 2K : กาว Epoxy 2K 1:1 ติดกระจก
กาวดิน (CRYSTAL BOSS) : กาวดินสำหรับติด Jewelry
กาวดิน (CLAY MOLD) : กาวดินสำหรับงานปั้นต้นแบบ
กาวดิน (LUCKY CLAY) : กาวดินสำหรับงานดอกไม้ประดิษฐ์
กาว Bozz 2k (5-15 mins) : สำหรับติดทุกพื้นผิว แห้งภายใน 5-15 นาที
Release Agent : น้ำยาลอกแบบแม่พิมพ์ น้ำ/ผง
Polymer Resin Mold : เคมีหล่อแบบงานแม่พิมพ์
Polyurethane Mold Rubbers : เคมีหล่อแบบยาง งานแม่พิมพ์ต่างๆ

Color Concrete Acid Stain : สีกรดย้อมคอนกรีต
Color Oil Clay : สีสำหรับผสมงานปั้นดอกไม้ประดิษฐ์
Color Seasons : สีเคลือบแข็งผิวปูน Iron Oxide คุณภาพระดับ Premium
Color Epoxy 2k : สี Epoxy 2K สำหรับงานเคลือบผิวปูน อัลลอยด์

Conveyor-Belts-5

Conveyor-Belts-6

Conveyor-Belts-7

silicone

Pu Porm

Rollers


- Fiber Cement , Pattmed Sheets -
- Roll or Compression Ratteming -
- TDL , MDI , EPOXY , Polyurethanes -